Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Croatia

Postal Code for Croatia


The postal code of which is listed in our database is . Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.
Browse Postal Code by Country

Browse cities in Croatia
Veliko Korenovo Vrtlinska Vučani Vrbovac Vukovije Veliki Pašijan
Vagovina Velika Barna Velika Dapčevica Velika Jasenovača Velika Peratovica Velika Trnava
Visovi Veliki Prokop Velika Pisanica Velika Mlinska Velika Trnovitica Veliki Bastaji
Veliki Miletinac Veliki Grđevac Veliki Zdenci Veliko Trojstvo Višnjevac Vrbica
Velika Bršljanica Veliko Vukovje Vranovci Visoka Greda Vrbovljani Vladisovo
Vrhovina Velika Kopanica Vrbje Vrbova Vrpolje Visočani
Vodovađa Velika Loza Viganj Vidonje Vlaka Vitaljina
Vela Luka Vid Vurnovec Vezišće Vuger Selo Vugrovec Donji
Vugrovec Gornji Veliko Polje Vadreš Vranja Veli Mlun Vodice
Vrh Vižintini Vrhi Valentići Viškovići Veliki Vareški Veljaki
Veli Golji Veli Turini Vinež Vrnjak Vrećari Vežnaveri
Vižintini Vela Traba Vozilići Valkarin Veleniki Vrvari
Valtura Vošteni Vabriga Valica Vardica Vilanija
Vejaki Višnjan Vranići kod Višnjana Vrhjani Velići Vižinada
Vranići kod Vižinade Vranje Selo Vrbani Vrh Lašići Vodnjan Vrsar
Vadediji Varož Vidulini Veliki Kozinac Vijenac Barilovićki Varoš Bosiljevski
Vodena Draga Vrhova Gorica Vukmanić Vrbanci Vručac Vukelići
Vajin Vrh Vojnovac Veliki Vrh Kamanjski Velika Jelsa Vodostaj Velika Crkvina
Vojnović Brdo Vukoder Veliki Erjavec Vrbanska Draga Vuksani Veliki Modrušpotok
Vinski Vrh Vukova Gorica Vitunj Vinivrh Vrhovac Vrhovački Sopot
Veselići Veljun Veljunska Glina Veljunski Ponorac Videkić Selo Višnjić Brdo
Vucelići Varaštovac Vivodina Vrškovac Vuketić Vojišnica
Vojnić Velika Paka Venac Mrežnički Vukšinec Riječki Vojnovec Kalnički Večeslavec
Velike Sesvete Vojakovac Vujići Vojakovački Veliki Potočec Veliki Otok Vlaislav
Viranec Voljevec Riječki Vukovec Velika Rasinjica Veliki Grabičani Veliki Poganac
Vojvodinec Veliki Raven Velika Branjska Velika Mučna Veliki Botinovac Vrhovac Sokolovački
Virje Vučak Vižanovec Veliki Komor Vojnić Breg Velika Horvatska
Vinterovec Volavec Vrbovo Vrbišnica Vidovec Krapinski Viča Sela
Vrtnjakovec Velinci Velika Ves Vidovec Petrovski Velika Petrovagorska Vinipotok
Vojnovec Loborski Veliki Bukovec Vukanci Velika Veternička Veternica Valentinovo
Velika Gora Vinagora Višnjevec Vojsak Vrhi Pregradski Vrhi Vinagorski
Vrankovec Velika Erpenja Vilanci Veliko Trgovišće Vižovlje Veleškovec
Vodoteč Velika Plana Vrebac Vidovac Cesarički Vaganac Veliki Žitnik
Vranovine Vedašići Vranovača Vrelo Koreničko Vrpile Veljun Primorski
Vrataruša Vranik Velike Brisnice Volarice Visuć Vratnik
Vrzići Vrhovine Vidalići Vučetinec Vugrišinec Vukanovec
Vularija Vrhovljan Vratišinec Vardarac Valenovac Vučjak Feričanački
Veliškovci Vinogradci Velimirovac Vukojevci Vučevci Valpovo
Viljevo Viškovci Vladislavci Vuka Veliki Banovac Vilić Selo
Vranić Veliki Budići Veliki Bilač Vlatkovac Vukojevica Venje
Vesela Vrčin Dol Vasine Laze Vidovci Velika Vetovo
Važminec Vele Drage Velika Lešnica Vrh Brodski Valići Valun
Vrana Vela Voda Vode Vela Učka Veprinac Veli Brgud
Vrh Martinšćice Veli Dol Vučnik Vele Srakane Vantačići Vidovići
Vučinići Veliki Jadrč Veliko Selce Vrhovci Vele Mune Veli Lošinj
Viškovo Vrata Vrbnik Vrbovsko Vujnovići Vrsno
Velušić Varivode Vadalj Vezac Vačani Velika Glava
Visoka Velika Gradusa Vukoševac Volinja Vanići Vrpolje Bansko
Velika Solina Veliki Gradac Veliki Obljaj Vlahović Veliko Svinjičko Veliko Krčevo
Veliki Šušnjar Višnjica Uštička Vrh Letovanički Voćarica Vratečko Vurot
Vedro Polje Velika Vranovina Vorkapić Velika Ludina Vidrenjak Voloder
Vinovac Velika Milešina Vrabač Vučipolje Velo Grablje Vrisnik
Veliki Bročanac Vučevica Veliko Brdo Vrsine Vranjic Voštane
Vedrine Velić Vojnić Sinjski Vinine Veliki Prolog Vinišće
Vis Vrbanj Vrboska Vina Višnjica Vrgorac
Vinalić Vrlika Veliki Gorenec Vranojelje Vrbno Vrhovec Bednjanski
Veliki Lovrečan Virje Križovljansko Vratno Otok Vrbanovec Vitešinec Vuglovec
Vukovoj Viletinec Vulišinec Vinogradi Ludbreški Varaždin Breg Varaždin
Varaždinske Toplice Vrtlinovec Vidovec Vinica Vinica Breg Vratno Donje
Vinično Visoko Vrh Visočki Vojlovica Vraneševci Veliki Rastovac
Vladimirovac Velika Črešnjevica Velika Babina Gora Velika Klisa Vaška Vukosavljevica
Velika Trapinska Virovitica Voćin Vinkovački Banovci Vera Vinkovci
Vođinci Vrbanja Vukovar Veljane Vrgada Velika Popina
Vodena glava Velika Lamljana Visočane Vlašići Vrčići Velim
Vukšić Veli Iž Veli Rat Verunić Vinjerac Vučjak
Vir Vrsi Velika Jazbina Višnjevac Podvrški Vukovje Zelinsko Vukomerić
Vučilčevo Velika Ostrna Veliki Brezovec Vlaškovec Volavje Vranov Dol
Višći Vrh Vinkovec Veliki Vrh Vlašić Brdo Vukovo Brdo Vranjak Žumberački
Vukšin Šipak Velika Buna Velika Hrastilnica Vadina Veleševec Vrbovo Posavsko
Velika Jamnička Vikend naselje Valetić Vrhovec Velika Rakovica Veliki Lipovec
Vratnik Samoborski Vrbovec Samoborski Vrhovčak Vukovo Selo Visoće Velika Gorica
Velika Kosnica Velika Mlaka Vrbovec Vrbovečki Pavlovec Vukovina