Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Croatia

Postal Code for Croatia


The postal code of which is listed in our database is . Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.
Browse Postal Code by Country

Browse cities in Croatia
Mala Ciglena Mala Prespa Malo Korenovo Marčani Martinac Milaševac
Markovac Mali Pašijan Mala Barna Mala Dapčevica Mala Jasenovača Mala Peratovica
Munije Malo Vukovje Međurača Marići Markovac Križevački Miljanovac
Mala Mlinska Mala Trnovitica Mlinski Vinogradi Mali Bastaji Mali Miletinac Maslenjača
Mala Pisanica Mali Grđevac Mali Zdenci Maglenča Malo Trojstvo Mala Bršljanica
Mala Babina Gora Mašić Medari Mačkovac Magić Mala Malino
Matković Mala Mala Kopanica Mihalj Močići Momići Maranovići
Metković Makoše Martinovići Mlini Mislina Mlinište
Mokošica Mali Prolog Mravinjac Mrčevo Mikulići Molunat
Mihanići Majkovi Mravnica Mali Ston Metohija Mikulijina Luka
Moravče Markovo Polje Mala Mlaka Matulini Manjadvorci Melnica
Mala Huba Mali Mlun Marčenegla Marinci Martinci Medveje
Mandalenčići Makovci Martinčići Maružini Matohanci Mrgani
Motovunski Novaki Mekiši kod Kaštelira Mali Vareški Mutvoran Mali Golji Mali Turini
Marceljani Markoci Marčana Muntić Medulin Marušići
Merišće Momjan Motovun Mihatovići Mareda Mantovani
Mičetići Mihelići Montižana Mugeba Mušalež Most Raša
Medaki Medvidići Muntrilj Materada Monterol Murine
Majkusi Milanezi Markovići Mastelići Mekiši kod Vižinade Marasi
Matijaši Medančići Milotski Brijeg Modrušani Mužini Mala Kosa
Mali Kozinac Marlovac Maurovac Miloševac Mrežnica Malik
Mateše Milani Mlakovac Maljevac Maljevačko Selište Mrzljaki
Maravić Draga Maletić Mihalić Selo Mračin Mrežničke Poljice Mrežnički Brig
Mrežnički Novaki Mrežnički Varoš Mrežničko Dvorišće Mateško Selo Mrežnički Brest Modruš
Modruška Munjava Munjava Mali Vrh Kamanjski Mala Jelsa Mala Crkvina Mahično
Mali Erjavec Mali Modrušpotok Marković Selo Mirić Selo Munjari Međeđak
Malinci Mašvina Martinski Vrh Mošanci Mali Vuković Marindolsko Brdo
Miljevac Mjesto Primišlje Mikašinovići Mirići Malešević Selo Mandić Selo
Manjerovići Međeđak Utinjski Miholjsko Mračaj Krstinjski Mracelj Mala Paka
Mišinci Mokrice Miholečke Molvice Male Sesvete Mali Carevdar Mičijevac
Majurec Mali Potočec Marinovec Mali Otok Medvedička Molve
Molve Grede Međa Miholec Mikovec Mala Rasinjica Mala Rijeka
Mali Raven Mala Branjska Mala Mučna Mali Botinovac Mali Grabičani Mali Poganac
Miličani Miholjanec Mičetinac Martinec Orehovički Marigutić Matenci
Milekovo Selo Modrovec Maretić Mali Tabor Mihanovićev Dol Movrač
Mihaljekov Jarek Mala Erpenja Maturovec Markušbrijeg Mače Mali Bukovec
Mali Komor Marija Bistrica Mihovljan Mokrice Mala Pačetina Mala Gora
Marinec Martiša Ves Mirkovec Mrzlo Polje Martinišće Miljana
Martinšćina Mala Plana Melinovac Mišljenovac Medak Mogorić
Mihaljevac Mlakva Mrzli Dol Mušaluk Malo Polje Mezinovac
Mutilić Melnice Metajna Mačkovec Mali Mihaljevec Macinec
Mala Subotica Mursko Središće Merhatovec Martinuševec Marof Miklavec
Majiške Međe Mece Mandićevac Mirkovac Mitrovac Majar
Milinac Musić Magadenovac Malinovac Marijanci Marjanski Ivanovci
Miholjački Poreč Makloševac Markovac Našički Martin Martinci Miholjački Merolino Sikirevačko
Marjančanci Mihajlije Mijači Milanovac Milivojevci Mrkoplje
Mali Budići Mali Bilač Migalovci Milanlug Mokreš Mali Banovac
Mihaljevići Marino Selo Marindvor Mihaljevci Maklen Male Drage
Moravička Sela Mala Lešnica Martina Mavrinci Mali Podol Merag
Malo Selo Marija Trošt Martinovo Selo Milaši Mali Lug Majer
Musulini Mavrići Miroši Meja Gaj Mala Učka Mali Brgud
Mučići Muraj Maračići Martinšćica Mali Dol Mrzla Vodica
Medveja Male Srakane Mali Lošinj Malinska Maršići Milčetići
Milohnići Milovčići Miholašćica Matulji Mihotići Matići
Međedi Mlinari Moravice Mošćenice Mošćenička Draga Mrkopalj
Mandli Mundanije Mali Jadrč Močile Mala Dobra Malo Selce
Makov Hrib Male Mune Marčelji Marinići Mladenići Međare
Moseć Modrino Selo Mokro Polje Murter Matase Mratovo
Mirlović Polje Miočić Mirlović Zagora Međurić Madžari Mala Gradusa
Mala Paukova Moštanica Mečenčani Majdan Matijevići Maja
Majske Poljane Majski Trtnik Mala Solna Mali Gradac Mali Obljaj Marinbrod
Momčilovića Kosa Mužilovčica Majur Malo Krčevo Mračaj Mačkovo Selo
Miočinovići Mlaka Mikleuška Mišinka Mahovo Mošćenica
Međurače Moslavačka Slatina Mala Vranovina Malička Mala Ludina Mustafina Klada
Mitlo Murvica Mala Milešina Medov Dolac Maslinica Maljkovo
Malo Grablje Milna Medvidovića Draga Makarska Marina Mimice
Mravince Mutogras Mijaca Mirca Marine Zemlje Maovice
Mali Gorenec Meljan Mirkovec Breznički Mali Lovrečan Malo Gradišće Madaraševec
Muričevec Martinić Maruševec Madžarevo Možđenec Majerje
Margečan Martinkovec Marčan Mali Rastovac Mikleuš Miljevci
Magadinovac Mala Črešnjevica Mala Klisa Medinci Mala Trapinska Macute
Mikluševci Markušica Mohovo Mrzović Mlaka Antinska Mirkovci
Medviđa Miranje Mazin Maslenica Mala Lamljana Mandre
Molat Mrljane Muškovci Miškovići Morpolača Modrič
Muline Mali Iž Mala Jazbina Markuševec Turopoljski Marija Magdalena Majkovec
Mostari Mala Ostrna Mački Miladini Mali Brezovec Malunje
Mrzlo Polje Žumberačko Mokrica Tomaševečka Markušići Medven Draga Mala Buna Mala Hrastilnica
Merenje Marija Gorica Mala Rakovica Mali Lipovec Manja Vas Medsave
Mala Gorica Marinovec Zelinski Mala Kosnica Mičevec Mraclin Marenić
Martinska Ves