Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Croatia

Postal Code for Croatia


The postal code of which is listed in our database is . Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.
Browse Postal Code by Country

Browse cities in Croatia
Samarica Šimljana Šimljanica Stara Ploščica Stari Pavljani Sovari
Suhaja Šibovac Srednji Borki Sokolovac Siščani Srijedska
Sredice Gornje Srednja Diklenica Srednji Mosti Stanići Stara Diklenica Starčevljani
Stari Skucani Stražanac Šuplja Lipa Sasovac Slovinska Kovačica Stara Rača
Šiptari Stančići Šandrovac Severin Sirač Starine
Staro Štefanje Štefanje Šimljanik Škodinovac Sibenik Stara Krivaja
Stupnički Kuti Šumeće Stari Slatnik Šagovina Cernička Sinlije Šumetlica
Sredanci Staro Topolje Sapci Selna Šagovina Mašička Širinci
Smrtić Savski Bok Seoce Siće Srednji Lipovac Stara Kapela
Stružani Svilaj Sibinj Slobodnica Sikirevci Slavonski Brod
Slavonski Kobaš Slavonski Šamac Stara Gradiška Starci Staro Petrovo Selo Štivica
Šušnjevci Sičice Stari Perkovci Sobra Šilješki Stravča
Smokovljani Smokvina Soline Sreser Slivno Ravno Skrivena Luka
Sušac Saplunara Srebreno Šumet Sustjepan Stanković
Šarić Struga Šipanjska Luka Suđurađ Slano Smokvica Staševica
Sparagovići Ston Štedrica Stupa Stavjak Šašinovec
Sesvete Šimunčevec Soblinec Sesvetski Kraljevec Sop Struga Nartska
Svibje Sljeme Strmec Sinožići Štifanići Šajini
Sveta Marija na Krasu Salež Šćulci Selca Seljaci Senj
Sirotići Škuljari Slum Sovinjak Sovinjska Brda Sovinjsko Polje
Strana Štrped Sveti Donat Sveti Ivan Sveti Martin Škopljak
Šorići Sošići Škropeti Skitača Škvaransko Stanišovi
Šegotići Salakovci Snašići Štrmac Sveta Marina Sveti Bartul
Semić Šarići Sveti Bartol Santalezi Šumber Stanići kod Nove Vasi
Šorgi Šterna Sveta Lucija Sveta Katarina Stepčići Starići
Šišan Stanica Roč Sušići Savudrija Šušnjevica Selina
Šeraje Stranići kod Svetog Lovreča Šušnjići Sveti Lovreč Sveti Petar u šumi Salambati
Smoljanci Štokovci Svetvinčenat Seget Smolići Srebrnići
Strpančići Štuti Staniši Šivati Šćulac Siča
Srednji Poloj Štirkovac Svojić Sela Bosiljevska Skoblić Brdo Spahići
Špehari Strgari Sadikovac Šiljkovača Srednje Selo Strmačka
Seočani Sadilovac Šeketino Brdo Skupica Straža Sveti Petar Mrežnički
Skukani Sabljaki Modruški Salopeki Modruški Suhodol Budački Šebreki Slapno
Svetice Svetičko Hrašće Srednje Prilišće Skradnik Škaljevica Soldatići
Sekulići Šiljki Stara Kršlja Skradsko Selo Sopčić Vrh Sračak
Stankovci Saborsko Šišljavić Sjeničak Lasinjski Skakavac Slunjska Selnica
Slunjski Moravci Salopek Luke Sastavak Šljivnjak Slunj Slušnica
Snos Sparednjak Stojmerić Sršići Stojavnica Selakova Poljana
Široka Rijeka Štakorovica Svinica Krstinjska Sela Žakanjska Sarovo Sveti Petar Čvrstec
Štrigovec Sudovec Šopron Suha Katalena Stari Bošnjani Štaglinec
Starigrad Šalamunovec Špiranec Sveta Helena Subotica Podravska Selnica Podravska
Srdinac Selanec Selnica Miholečka Sveti Petar Orehovec Sigetec Sela Ravenska
Srednji Dubovec Stara Ves Ravenska Široko Selo Srijem Škrinjari Sveti Ivan Žabno
Šemovci Severovci Sirova Katalena Sveta Ana Šćrbinec Sveti Križ
Šimunci Škalić Zagorski Stara Ves Košnička Šagudovec Samci Sekirevo Selo
Slani Potok Sveti Matej Strmec Humski Sušobreg Strmec Sutlanski Strahinje
Straža Krapinska Šušelj Brijeg Selno Slivonja Jarek Škarićevo Šipki
Stari Golubovec Sutinske Toplice Selnica Stubička Slatina Slatina Svedruška Stara Ves Petrovska
Štuparje Svedruža Sopot Stipernica Svetojurski Vrh Strahinje Radobojsko
Strmec Stubički Stubičke Toplice Sekirišće Štrucljevo Švaljkovec Sveti Križ Začretje
Špičkovina Stinica Stajnica Staništa Sušanj Cesarički Šalamunić
Šeganovac Široka Kula Sinac Smokrić Štikada Sveti Rok
Stara Novalja Škare Staro Selo Švica Studenci Sveti Marko
Sertić Poljana Smoljanac Svračkovo Selo Senjska Draga Stolac Smiljan
Smiljansko Polje Sveti Juraj Srednja Gora Šandorovec Savska Ves Šenkovec
Slemenice Štefanec Strahoninec Strelec Slakovec Sivica
Sveti Juraj u Trnju Štrukovec Stanetinec Štrigova Sveti Urban Sveta Marija
Sveti Martin na Muri Šećerana Širine Sudaraž Šumarina Samatovci
Satnica Selci Švajcarnica Slatinik Drenjski Šodolovci Silaš
Slobodna Vlast Šljivoševci Seona Sarvaš Sveti Đurađ Stipanovci
Satnica Đakovačka Selci Đakovački Semeljci Strizivojna Suza Svetoblažje
Šag Široko Polje Šaptinovci Sušine Sažije Skenderovci
Sloboština Smoljanovci Šnjegovići Striježevica Šušnjari Sapna
Sibokovac Sovski Dol Stara Ljeskovica Stari Zdenkovac Stojčinovac Šumanovci
Svetinja Subocka Šeovica Španovica Srednji Grahovljani Stari Majur
Sulkovci Svilna Strižičevac Seoci Šeovci Škrabutnik
Stara Lipa Štitnjak Stražeman Sveti Petar Štale Sveti Mikula
Sveti Vid Šepci Podstenski Šimatovo Smišljak Stari Lazi Sveta Jelena
Soboli Stanić Sopaljska Šupera Srednja Krašićevica Sužan
Sveti Ivan Dobrinjski Sveti Vid Dobrinjski Šimići Smrečje Saftići Šarari
Smokovo Spinčići Škalnica Studena Sibinj Krmpotski Smokvica Krmpotska
Šodići Šoići Skrbčići Šije Sedalce Ševalj
Suhor Sopač Štefanci Sabljići Strilčići Sveti Anton
Sveti Vid Miholjice Štivan Sučići Sunger Sveti Jakov Smrekari
Stara Baška Supetarska Draga Stara Sušica Stari Laz Šapjane Selce
Severin na Kupi Šilo Skrad Sleme Skradsko Škrljevo Šmrika
Susak Semičevići Sušik Selo Sokoli Srednja Draga
Saršoni Sroki Slavica Stubica Širitovci Strmica
Smrdelje Suknovci Sitno Donje Slivno Sapina Doca Široka Glavica
Šibenik-Brodarica Šibenik-Ražine Šibenik-Zablaće Široke Siverić Štikovo
Skradin Skradinsko Polje Sonković Sedramić Srima Sjeverovac
Stražbenica Selišće Sunjsko Strmen Šakanlije Šegestin Sočanica
Stanić Polje Struga Banska Švrakarica Šaševa Šatornja Šibine
Skela Slatina Pokupska Stankovac Svračica Suvoj Slavsko Polje
Šljivovac Stipan Slabinja Selište Kostajničko Srednja Meminska Stubalj
Šartovac Selište Stupovača Šišinec Stari Brod Stari Farkašić
Sigetac Novski Stara Subocka Stari Grabovac Sibić Slana Srednje Mokrice
Strašnik Stružec Šaš Slovinci Sela Setuš
Sisak Stara Drenčina Staro Pračno Strelečko Stupno Sisak-Caprag
Staza Sunja Staro Selo Topusko Seoca Svib Sičane
Sušci Srijane Smolonje Selca kod Bogomolja Satrić Sveta Nedjelja
Sveti Andrija Svinišće Sevid Svinca Sutina Škrip
Splitska Seget Donji Seget Gornji Seget Vranjica Šestanovac Sinj
Suhač Slatine Solin Split Srinjine Selca kod Starog Grada
Stari Grad Stobreč Stomorska Sućuraj Sumartin Supetar
Sutivan Strizirep Strmendolac Stončica Svirče Stilja
Santrići Slime Šaša Šinkovica Bednjanska Šinkovica Šaška Ščepanje
Selci Križovljanski Slivarsko Sudovčina Salinovec Segovina Selnik
Sigetec Ludbreški Slanje Slokovec Sveti Petar Ludbreški Strmec Remetinečki Strmec Podravski
Seljanec Škriljevec Stažnjevec Sračinec Svibovec Podravski Sveti Ilija
Sesvete Ludbreške Struga Sveti Đurđ Šemovec Štefanec Bartolovečki Seketin
Škarnik Svibovec Šijanec Slatinski Drenovac Šaševo Starin
Staro Petrovo Polje Suha Mlaka Stara Jošava Šumeđe Sedlarica Stari Gradac
Starogradački Marof Sladojevački Lug Sladojevci Slatina Španat Sopjanska Greda
Sopje Špišić Bukovica Sovjak Suhopolje Sekulinci Smude
Slavonske Bare Šiškovci Šarengrad Slakovci Srijemske Laze Svinjarevci
Soljani Sotin Stari Jankovci Stari Mikanovci Štitar Strošinci
Smilčić Savar Šušnjar I Šušnjar II Šimuni Stabanj
Suhovare Stara Vas Sutomišćica Sali Sestrunj Silba
Škabrnja Srb (Gornji i Donji) Suvaja Seline Sukošan Sikovo
Sveti Filip i Jakov Šušica Slivnica Sapavac Smoković Selce Žumberačko
Stojdraga Suhodol Zelinski Svinjarec Štakorovec Stančić Špigelski Breg
Srednjak Šumećani Salajci Šemovec Breški Slavetić Stankovo
Šimraki Sječevac Staničići Žumberački Šćapovec Sobočani Stara Marča
Salnik Šurdovec Stupe Strmec Pribićki Svrževo Šiljakovina
Širinec Stari Glog Sop Bukevski Stružec Posavski Suša Selsko Brdo
Šestak Brdo Strezojevo Srednja Velika Savski Marof Samoborec Šelovec
Samobor Samoborski Otok Savršćak Šipački Breg Slani Dol Slapnica
Slavagora Smerovišće Sopote Sošice Stari Grad Žumberački Strmec Samoborski
Srebrenjak Svetonedjeljski Breg Šalovec Selnica Psarjevačka Šulinec Sveti Ivan Zelina
Sveti Martin pod Okićem Sasi Šćitarjevo Strmec Bukevski Savska Cesta Staro Čiče
Šibice