Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Croatia

Postal Code for Croatia


The postal code of which is listed in our database is . Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.
Browse Postal Code by Country

Browse cities in Croatia
Krivaja Kokinac Kupinovac Kip Kaštel Dežanovački Kreštelovac
Kajgana Kapelica Komuševac Križic Kaniška Iva Kapela
Končanica Kolarevo Selo Kozarevac Račanski Klokočevac Kobasičari Kakinac
Kovačevac Kraljevac Kašljavac Kostanjevac Koreničani Kegljevac
Križ Gornji Katinac Kaniža Kosovac Kujnik Kindrovo
Kupina Klakar Krajačići Kruševica Komarnica Klokočevik
Korduševci Kozarica Komaji Konštari Kotezi Klek
Komarna Koločep Komin Korčula Kućište Krvavac I
Kula Norinska Kuna Pelješka Korita Krvavac II Kupari Knežica
Komolac Kobiljača Kliševo Kuna Konavoska Kupinečki Kraljevec Kostanjevec Podvrški
Kašina Kašinska Sopnica Kučilovina Konšćani Kućanec Katun
Koromani Kožljani Kujići Karigador Kršete Kaldanija
Kanegra Kaštel Krasica Kajini Klenovščak Kosoriga
Krbavčići Kropinjak Krušvari Korelići Krbune Kostanjica
Kanfanar Korenići Krmed Kurili Karojba Kaštelir
Kovači Krančići Koromačno Kavran Krnica Kršan
Kranjci Kunj Krti Kuberton Kućibreg Kaldir
Kraj Drage Kukci Krajići Kašćerga Kršikla Kukurini
Kadumi Kirmenjak Kosinožići Krapan Kompanj Kotli
Kras Krkuž Kostrčani Kožljak Kapovići Knapići
Kršuli Krunčići Klarići Kringa Katoro Kmeti
Križine Kočići Kolumbera Korlevići Košutići Kurjavići
Kloštar Kontešići Karlovići Klimni Krajcar Brijeg Krculi
Kresini Križanci Krničari Kršanci Kestenjak Klanac Perjasički
Koranska Strana Koransko Selo Kosijersko Selo Križ Koranski Kuzma Perjasička Kasuni
Korenić Brdo Kraljevo Selo Krč Bosiljevski Knez Gorica Koranski Brijeg Kapljuv
Kestenje Komesarac Kruškovača Kuk Križančići Krakar
Korana Kejići Kamanje Kamensko Karlovac Kobilić Pokupski
Kašt Keserov Potok Krnjak Konjkovsko Kolenovac Kućevice
Kunić Ribnički Kučaj Kunić Kamenci Keseri Kuljaji
Kunčani Klanac Koranski Lug Kordunski Ljeskovac Korita Rakovička Karasi
Koritinja Kablar Klipino Brdo Kosa Kosijer Selo Kutanja
Kamenica Skradnička Kartalije Kestenovac Kljaić Brdo Ključar Klokoč
Klupica Knežević Kosa Kokirevo Kolarić Krivaja Vojnićka Krstinja
Kupljensko Kusaja Kohanjac Kozalj Vrh Kenđelovec Kuštani
Kolarec Kostanjevec Riječki Kusijevec Komatnica Kalinovac Kalnik
Kamešnica Kloštar Podravski Kozarevac Kloštar Vojakovački Kostadinovac Kamenica
Koprivnica Kunovec Breg Koprivnički Bregi Koprivnički Ivanec Karane Križevci
Kunđevec Kunovec Kutnjak Koledinec Kuzminec Kapela Ravenska
Kučari Kebel Križanče Krapinica Klanječno Košnica
Karivaroš Klenovec Humski Klanjec Klimen Konjščina Kosovečko
Krapina Selo Kačkovec Kapelski Vrh Kraljevec na Sutli Krapina Klokovec
Klupci Krapinske Toplice Kladnik Kumrovec Krušljevo Selo Klenice
Kostel Kostelsko Kraljevec Radobojski Kraljevec Šemnički Komor Začretski Kotarice
Kozjak Začretski Kuzminec Miljanski Koprivnica Zagorska Kalinovača Kruge Kaniža Gospićka
Kruškovac Kukljić Karlobag Konjsko Kućišta Cesarička Kalebovac
Kapela Korenička Klašnjica Kompolje Koreničko Korenica Kozjan Krbavica
Kosinjski Bakovac Krš Kruščica Krasno Krivi Put Križ Kamenica
Križpolje Kik Kompolje Kuterevo Kaluđerovac Klenovac
Konjsko Brdo Kosa Janjačka Kvarte Končarev Kraj Krbava Klada
Komić Kurjak Kustići Krištanovec Kuršanec Kotoriba
Knezovec Kapelščak Križovec Kopačevo Kozarac Kućanci Đakovački
Koprivna Kitišanci Karanac Kamenac Kneževi Vinogradi Kotlina
Kozjak Kneževo Koška Korog Kućanci Kunišinci
Krunoslavje Klokočevci Kelešinka Kršinci Krčenik Krndija
Kešinci Koritna Klisa Kondrić Kapelna Kuševac
Krčevina Kapetanovo Polje Kula Kamenska Kamenski Šeovci Kamenski Vučjak
Kruševo Koturić Kneževac Kaptol Komarovci Kutjevo
Kuzmica Kukunjevac Kraguj Kričke Kusonje Kadanovci
Kalenić Komušina Krivaj Kunovci Komorica Knežci
Kantrovci Kičeri Kosavin Kričina Kavrani Klepeće Selo
Kocijani Krivac Kupa Kotor Klanice Klimno
Kukuljani Kokanj Kamenjak Kostelj Kloštar Šiljevički Kastav
Klana Klenovica Krmpotske Vodice Kornić Kostrena Sveta Barbara Kostrena Sveta Lucija
Kraljevica Križišće Krk Kupjak Kalić Kočičin
Kuželj Kremenići Kučeli Komlenići Kalac Kamenski Hrib
Kozji Vrh Kampor Kukuljanovo Kraljev Vrh Kosi Kampelje
Krković Kaočine Karalić Ključ Kaprije Kijevo
Kakanj Kistanje Kolašac Krnjeuve Knin Kninsko Polje
Kovačić Konjevrate Kornati Kašić Kalina Kotelja
Kljake Krapanj Kadina Glavica Kanjane Koprno Kinjačka
Kladari Klobučak Kozibrod Kuljani Knezovljani Komogovina
Kostreši Bjelovački Kepčije Komora Kosna Kotarani Kihalac
Kobiljak Kozaperovica Kirin Kostrići Kraljevčani Košutarica
Krapje Kratečko Katoličke Čaire Kletište Krajiška Kutinica Kutina
Kutinica Kutinska Slatina Kozarice Kraljeva Velika Klinac Križ Hrastovački
Kostreši Šaški Krivaj Sunjski Katinovac Katoličko Selišće Kompator Krvavica
Kraj Krušvar Kozica Koprivno Kotlenice Krivodol
Kamenmost Kaštel Gomilica Kaštel Kambelovac Kaštel Lukšić Kaštel Novi Kaštel Štafilić
Kaštel Stari Kaštel Sućurac Klis Komiža Kostanje Kučiće
Kladnjice Korušce Kučine Katuni Kreševo Karakašica
Krstatice Kamen Košute Kljenak Kokorić Koljane
Kosore Krnići Krželji Krščenovec Kolarovec Križovljan Radovečki
Knapić Kelemen Klenovnik Kamenički Vrhovec Kameničko Podgorje Kapela Kalnička
Križovljan Kućan Ludbreški Kapelec Korenjak Koretinec Koškovec
Kamena Gorica Krč Krušljevec Karlovec Ludbreški Komarnica Ludbreška Kaštelanec
Križanec Kućan Marof Krkanec Kračevec Krajna Kraskovići
Krivaja Pustara Katinka Kapela Dvor Karlovac Feričanački Kokočak Kladare
Križnica Kravljak Kapinci Kozice Kuzma Korija
Kometnik-Jorgići Kometnik-Zubići Kutovi Karadžićevo Komletinci Kličevica
Kolarina Korlat Kožlovac Kula Atlagić Kijani Kom
Kali Kunovac Kolan Kukljica Kaštel Žegarski Komazeci
Krupa Košljun Kožino Kakma Krneza Kaldrma
Kunovac Kupirovački Kupirovo Klokočevac Samoborski Križevčec Kostanj Kraj Gornji-Južni
Kraj Gornji-Sjeverni Kopčevec Kozinščak Kusanovec Kabal Kupeć Dol
Klinča Sela Kozlikovo Kupinec Kalje Kloštar Ivanić Križci
Keleminovec Konjarić Vrh Kupčina Žumberačka Kostel Pribićki Krašić Krnežići
Krupače Kučer Kurpezova Gorica Ključić Brdo Kozjača Kravarsko
Krušak Križ Kupljenovo Krajska Vas Kraj Donji Križ Brdovečki
Krušljevac Kalinovica Kolenica Kladje Kotari Ključ Brdovečki
Kekići Kordići Žumberački Kerestinec Kalinje Kladešćica Kreča Ves
Klake Konšćica Kobilić Konak Krkač Kuče